České překlady GNU.org

Na serveru GNU.org naleznete řadu článků o svobodném softwaru a projektu GNU. Mnohé z nich jsou přeložené do češtiny a řada z nich na svůj překlad teprve čeká.

Typové vs. individuální licence

Vzhledem k tomu, že softwarová licence je smlouvou, která upravuje vztah mezi dodavatelem a uživatelem softwaru, mělo by být samozřejmé, že tuto smlouvu obě strany dopodrobna znají (protože z této smlouvy vycházejí jejich práva a povinnosti a tyto závazky jsou soudně vymahatelné).

Využití „Google efektu“

Jako tzv. Google efekt bývá nazýván (viz PDF) nepřímý způsob financování nějaké služby (nebo přeneseně softwaru). Nejedná se o běžný obchodní model, kdy spolu obchodují dvě strany a dochází k přímé platbě za zboží či službu, ale o model, ve kterém se nacházejí minimálně tři strany.

Google efekt

„Projekt“ ve světě open source softwaru

Pojem projekt je dobře známý z projektového managementu. Znamená řízenou cestu změny, přesunu z jednoho stavu do jiného. Projekt je sled událostí ohraničený časem, rozpočtem, lidskými a dalšími zdroji. Projekt má své cíle a přínosy. Cílem může být např. vyvinout software s funkcemi a vlastnostmi odpovídajícími zadání. Přínosem (který se projeví až po dokončení projektu) může být např. zvýšení zisku firmy, dosažené díky vyšší efektivitě práce, kterou nám daný software umožnil.

Definice otevřeného softwaru

(pozn. tato kapitola navazuje na kapitolu o definici svobodného softwaru – je tedy dobré si přečíst nejdříve ji)

Velmi blízkým pojmem je otevřený software. Jeho definice pochází od organizace The Open Source Initiative. Otevřený software musí splňovat následující kritéria:

Definice svobodného softwaru

Autorem pojmu „svobodný software“ je americký programátor a zakladatel nadace Free Software Foundation (FSF) Richard Matthew Stallman. Svobodný software, tak jak ho definuje Stallman a Free Software Foundation, zaručuje čtyři základní svobody:

Diplomová práce

Aktuální verzi diplomové práce si můžete stáhnout ve formátu PDF: Možnosti využití svobodného a otevřeného softwaru pro podnikání.

Co je to Copyleft

Ačkoli slovo copyleft může vyvolávat pocit, že se jedná o nějakou negaci copyrightu, autorského práva, není tomu tak. Autorské právo je koncept v principu správný, jen je potřeba, aby lidé tento nástroj uměli dobře využívat (a copyleft je jedním ze způsobů). Copyright není v rozporu se svobodou, přenechává rozhodnutí na autorovi díla – je zcela na něm, jak s touto svobodou naloží – komu dovolí své dílo užívat a za jakých podmínek.

Kerckhoffsův princip – bezpečnost

Tento známý kryptografický princip nese jméno po pruském důstojníkovi z 19. století. Zjednodušeně nám říká, že bezpečnost systému nesmí záviset na utajení algoritmu (způsobu šifrování, procedur), ale pouze na utajení šifrovacího klíče (hesla). Musíme předpokládat, že protivník algoritmus zná a navrhnout systém tak, aby byl přesto bezpečný. Eric S. Raymond tento princip aplikoval na software:

Any security software design that doesn't assume the enemy possesses the source code is already untrustworthy; therefore, never trust closed source.

Jedná se o poněkud radikální výrok, nicméně možnost veřejné kontroly je jednou z velkých výhod svobodného (otevřeného) softwaru a přispívá k jeho vyšší bezpečnosti.

Vztah svobodného softwaru k UNIXu

Svobodný software a unixové operační systémy bývají dnes spojovány zejména díky populárnímu Linuxu, ale vztah svobodného resp. otevřeného softwaru a UNIXu sahá mnohem dále do historie. Počítačový programátor a autor eseje Katedrála a tržiště Eric Steven Raymond ve své knize The Art of Unix Programming píše:

Syndikovat obsah