České překlady GNU.org

Na serveru GNU.org naleznete řadu článků o svobodném softwaru a projektu GNU. Mnohé z nich jsou přeložené do češtiny a řada z nich na svůj překlad teprve čeká.

Chcete-li přiložit ruku k dílu, jste vítání v e-mailové konferenci www-cs-general. Zapojit se můžete ideálně překladem celých článků – ale užiteční můžete být i jinak: důležité jsou korektury právě překládaných článků, hlášení chyb u těch stávajících nebo konverze starých překladů do .po formátu.

Další instrukce naleznete zde: České překlady GNU.org.

O nových a konvertovaných překladech se dozvíte ve výše uvedené e-mailové konferenci nebo ve zdejší databázi odkazů pod štítkem překlady.