Co je to Copyleft

Ačkoli slovo copyleft může vyvolávat pocit, že se jedná o nějakou negaci copyrightu, autorského práva, není tomu tak. Autorské právo je koncept v principu správný, jen je potřeba, aby lidé tento nástroj uměli dobře využívat (a copyleft je jedním ze způsobů). Copyright není v rozporu se svobodou, přenechává rozhodnutí na autorovi díla – je zcela na něm, jak s touto svobodou naloží – komu dovolí své dílo užívat a za jakých podmínek.

Copyleft znamená, že pokud autor dá uživatelům určité svobody a práva (např. právo studovat a upravovat zdrojový kód nebo právo šířit kopie), není možné tyto svobody a práva omezit při dalším šíření. Copyleft tak neříká pouze A: máte určité svobody, ale říká i B: musíte tyto svobody dopřát i druhým – pokud jim šíříte upravené (nebo i neupravené) kopie daného díla. Svoboda, kterou dílu dal původní autor jednoduše nemůže „zmizet“ a musí být trvalá.

Copyleft je obecný koncept, myšlenka – jeho konkrétní implementací jsou potom softwarové licence, které jsou právně závazné a přesně popisují, co je dovoleno a za jakých podmínek. Příkladem copyleftové licence je GNU GPL.

Autorem myšlenky copyleftu je Richard Stallman (rms).

Copyleft bývá právem pokládán za základ úspěšnosti svobodného softwaru. Zajišťuje totiž, že lidé nebudou pouze brát, ale budou i přispívat, což vede k trvalé udržitelnosti tohoto modelu vývoje softwaru (a de facto i tohoto „obchodního modelu“ – byť to není obchod, jak ho běžně chápeme).

Existují i necopyleftové svobodné licence (nejsou v rozporu s definicí svobodného softwaru). Příkladem takové licence je upravená (tzv. tří bodová) BSD licence. Tento typ licencí (necopyleftové) poskytuje uživatelům práva, ale už „nedohlíží“ na jejich zachování. Může se vám tedy stát, že se vám do rukou dostane program, který je z velké části postaven na původně svobodném kódu, ale přesto se na tento kód nebudete moci podívat, studovat ho, upravovat, nemůžete si přeložit vlastní verzi programu a šířit ji dál. Copyleftové licence tuto situaci řeší a vyžadují, aby práva a svobody zůstaly zachovány i v odvozených dílech.

Odkazy

Symbol copyleftu

Zrcadlově obrácený symbol copyrightu – obrázek ve formátu svg:

Obrázek ve formátu SVG. Stáhnout: copyleft.svg.