Softwarová licence

Software je ve většině zemí chráněn autorským právem – u nás je to Zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon). Tento zákon zakazuje prakticky jakékoli užití počítačového programu, pokud uživatel neobdržel od autora svolení (licenci).

Softwarová licence je smlouvou mezi autorem programu a jeho uživatelem, definuje vztah těchto dvou stran a zejména podmínky, za jakých je možno program používat – bez ní by bylo užití programu nelegální.

Motivy pro psaní svobodného softwaru

Přeložil jsem text FSF/GNU: Motives For Writing Free Software. Na zveřejnění na serveru gnu.org se pracuje…

Průzkum mezi uživateli

Jedním ze zdrojů informací pro moji diplomku je i průzkum mezi uživateli. Věnujte mu prosím svůj čas a vyplňte ho. Výsledky průzkumu budou publikovány na této stránce po dokončení mé práce.

Průzkum naleznete zde: Svobodný software – průzkum.

Možnosti využití svobodného softwaru pro podnikání

Tento web vznikl v rámci diplomové práce na téma „Možnosti využití svobodného softwaru pro podnikání“ na pražské VŠE. Jedná se o portál pro zájemce o problematiku svobodného softwaru. Výsledky své práce a výzkumu se vám zde budu snažit zpřístupnit poutavou a přehlednou formou.

Najdete zde také velké množství odkazů na zajímavé stránky, které jsem během psaní práce nashromáždil.

Syndikovat obsah