Využití „Google efektu“

Jako tzv. Google efekt bývá nazýván (viz PDF) nepřímý způsob financování nějaké služby (nebo přeneseně softwaru). Nejedná se o běžný obchodní model, kdy spolu obchodují dvě strany a dochází k přímé platbě za zboží či službu, ale o model, ve kterém se nacházejí minimálně tři strany.

Google efekt

Grafické znázornění vztahů vidíme na obrázku a jejich význam je následující:

  1. Plátce dotuje vývoj a provoz služby.
  2. Služba je bezplatně poskytována uživateli.
  3. Aby byl obchodní model funkční, je potřeba zajistit třetí článek řetězce – přenos nějaké hodnoty od koncového uživatele k plátci. Touto hodnotou často bývá reklama, kterou si plátce zadává a uživatel konzumuje.

Firma Google s tímto obchodním modelem poskytuje svoje služby bezplatně (zejména vyhledávání, elektronickou poštu, ale i další) většině uživatelů Internetu – přesto se jedná o prosperující společnost, nikoli o charitu.

U svobodného softwaru může docházet k podobné situaci jako u služeb (vyhledávač Google), kdy strana, která platí, není stejná strana, která využívá software. Vývoj softwaru lze financovat pomocí reklamy a to buď přímo (např. na webových stránkách, odkud uživatelé program stahují, nebo kde se nacházejí související služby), nebo nepřímo – jeden z nejoblíbenějších internetových prohlížečů, Mozilla Firefox je bezplatný a svobodný software. Za jeho vývojem stojí firma Mozilla Corporation a její tým profesionálních vývojářů. Výchozím vyhledávačem v tomto prohlížeči je Google a Mozilla tak dostává peníze za každé vyhledávání pomocí jejího prohlížeče. V tomto modelu jsou dokonce čtyři strany: uživatel prohlížeče – Mozilla – Google – zadavatel reklamy. Internetové prohlížeče mohou také vydělávat na poplatcích od certifkačních autorit, jejichž kořenové certifikáty jsou zahrnuty ve výchozí instalaci daného prohlížeče. Podle nezávislého finančního auditu byly v roce 2008 tržby Mozilla Foundation (pod kterou spadá Mozilla Corporation) 78,6 milionu amerických dolarů.