Softwarová licence

Software je ve většině zemí chráněn autorským právem – u nás je to Zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon). Tento zákon zakazuje prakticky jakékoli užití počítačového programu, pokud uživatel neobdržel od autora svolení (licenci).

Softwarová licence je smlouvou mezi autorem programu a jeho uživatelem, definuje vztah těchto dvou stran a zejména podmínky, za jakých je možno program používat – bez ní by bylo užití programu nelegální.

Licence může být buď individuální (psaná na míru konkrétnímu programu), nebo typová (psaná obecně a použitelná libovolným autorem pro jeho program). Více viz kapitola Typové vs. individuální licence. Licencemi ke svobodnému softwaru se zabývá kapitola Svobodné softwarové licence. Ve světě nesvobodného softwaru se pro licenční smlouvu často používá označení End User License Agreement (EULA).